Подпочвени води – част от водния кръговрат

По-голяма част от падналата валежна вода се оттича по земната повърхност, а една малка попива в почвата и скалите. Тя се движи в тях, за да излезе след време във вид на изворни води. Изворните води от своя страна дават началото на реки или подхранват речни корита. По този начин водите отиват в океани и морета и наново започва целия кръговрат. Нататък Подпочвени води – част от водния кръговрат