Трансмисия

Независимо от конструкцията на двигателя (бутален, роторен и др.), мощността, която развива автомобилът го отличава. Така колелата са задвижвани и съответно той се движи.

Системата на агрегатни механизми и части, служи за преобразуване на въртящия момент на двигателя по големина и посока и предаването му към задвижваните колела. Всичко това носи наименование трансмисия, което идва от френския или силово предаване.

При двигатели с вътрешно горене, дори в най-ранния състав се извършва ранно предаване на налягането в газовете на колелата. Оборотите на двигателя са много по-големи и при директно свързване на коляновия вал с двигателните колела, скоростта на движение на автомобила ще е неописуемо голяма. За да се избегне напрежението между двигателя и колелата се използва редуктор. Той намалява оборотите до необходимите граници. Ролята на редуктора се изпълнява от предварителна кутия на главното предаване.

Друга характеристика се създава от несъответствие при двигател с вътрешно горене. Въпросът тук е по-сложен и се разглежда отделно.

Всичко това налага използването на специален агрегат, който се поставя между колянов вал и двигателни колела. По този начин въртящият момент може да се използва в зависимост от съпротивленията, които автомобилът среща при движенията. Според това дали предаването на въртящият момент става на отделни степени или безстепенно се използват механични или автоматични предавателни кутии.

За да се осигурят различни скорости на въртене на двигателните колела, трансмисията включва специален механизъм. Това се извършва в специализирани сервизи и представлява диференциал, който позволява автоматично без намесата на водача двигателните колела да променят оборотите в зависимост от траекторията, описана от автомобила.

За накрая, за да работи двигателя, дори, когато автомобилът не се движи, трансмисията има механизъм, който отделя от коляновия вал на двигателя. Така се използва съединител за отделните предавки на степените (механични) предавателни кутии.

Що се отнася до масата и до габаритите на трансмисията в това отношение конструкторите на автомобили са направили истински чудеса. Това по никакъв начин не повлиява над надеждността и дълготрайността й. Съществуват трансмисии – предавателна кутия, главно предаване и диференциал, които са така компактни, че са вградени в катера на двигателя и дори се мажат с едно и също масло и добавки.